Crisissignaleringsplan monitoren en visualiseren

Publication

Patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn kwets- baar voor crises. Een crisissignaleringsplan (CSP) kan een crisis helpen voor- komen, maar voor het opstellen van een helpend CSP is inzicht nodig in de vroege signalen van een crisis. Dit inzicht ontbreekt vaak. Door gedurende een instabiele periode van de patiënt gebruik te maken van de experience sampling method (ESM) wordt persoonlijke en betrouw- bare informatie verzameld over de crisis, wat een goede basis kan zijn voor het opstellen van een CSP. In deze pilot onderzochten de auteurs de haal- baarheid en bruikbaarheid van deze methodiek. Het blijkt haalbaar te zijn om patiënten met BPS in een periode waarin er sprake is van een (dreigen- de) crisis driemaal daags een online vragenlijst in te laten vullen. De visuele terugkoppeling van de ESM-data aan de patiënt kan nieuwe en bruikbare inzichten opleveren in de onderliggende risicofactoren voor crisis. Bredere inzetbaarheid van de methodiek dient nader onderzocht te worden.

Author

Massi Aoudjan, Elisa van Delft, Date van der Veen, Laura Bringmann, Gert Stulp, Barbara Montagne

Published

March 10, 2023


     Crisissignaleringsplan monitoren en visualiseren

     Gedragstherapie

    Massi Aoudjan, Elisa van Delft, Date van der Veen, Laura Bringmann, Gert Stulp, Barbara Montagne

     Download manuscript here

Abstract

Patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn kwets- baar voor crises. Een crisissignaleringsplan (CSP) kan een crisis helpen voor- komen, maar voor het opstellen van een helpend CSP is inzicht nodig in de vroege signalen van een crisis. Dit inzicht ontbreekt vaak. Door gedurende een instabiele periode van de patiënt gebruik te maken van de experience sampling method (ESM) wordt persoonlijke en betrouw- bare informatie verzameld over de crisis, wat een goede basis kan zijn voor het opstellen van een CSP. In deze pilot onderzochten de auteurs de haal- baarheid en bruikbaarheid van deze methodiek. Het blijkt haalbaar te zijn om patiënten met BPS in een periode waarin er sprake is van een (dreigen- de) crisis driemaal daags een online vragenlijst in te laten vullen. De visuele terugkoppeling van de ESM-data aan de patiënt kan nieuwe en bruikbare inzichten opleveren in de onderliggende risicofactoren voor crisis. Bredere inzetbaarheid van de methodiek dient nader onderzocht te worden.